Hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen.
A. Je aangifte is niet doorgestuurd naar het betreffende bureau dat het onderzoek heeft verricht en is daardoor niet meegenomen in het proces-verbaal.
B. De zaak is te omvangrijk om alle gedupeerden mee te nemen.
C. De meldingen zijn niet omgezet in aangiften en zijn derhalve niet in het proces-verbaal meegenomen.

Het is moeilijk om jouw zaak alsnog in het dossier van de Officier van Justitie te krijgen.
Getracht kan worden middels een schrijven aan de Officier van Justitie te verzoeken om alsnog te worden opgenomen. Je kunt eventueel ook een civiele procedure starten, echter daar zijn wel kosten aan verbonden. Wordt je eis toegewezen dan kan je deze kosten wel verhalen op de veroordeelde (Het opstarten van een civiele procedure kun je eventueel samen doen met andere gedupeerden).