Wettelijk gezien kun je na 30 dagen de koop ontbinden, tenzij andere afspraken zijn gemaakt om te leveren (is de afspraak binnen 7 dagen, dan dient de verkoper zich daaraan te houden). Mocht de verkoper daar niet aan kunnen voldoen dan dient hij de koper daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen. De verkoper dient dan een vervangende levertermijn aan te geven dan wel de mogelijkheid te geven de koop te ontbinden. Na ontbinding van de koop heeft verkoper wettelijk gezien 14 dagen om het bedrag terug te betalen. Reageert verkoper nergens op dan kan je vervolgstappen als aangifte/melding overwegen. Een brief om de koop te ontbinden vind je bij de uitgebreide informatie over webshops. Klik hier