Je kunt altijd navragen bij www.politie.nl hoe het staat met je aangifte als je al geruime tijd geen informatie hebt gehad. Vermeld dan ook je aangiftenummer in het bericht. Als je aangifte hebt gedaan op het bureau kun je contact opnemen met de verbalisant.
Daarnaast kan je als je aangifte hebt gedaan met vragen over je zaak terecht bij het Slachtofferloket. Het Slachtofferloket is een gezamenlijk initiatief van politie, Slachtofferhulp Nederland en OM. De adressen van de verschillende slachtofferloketten vind je hier: http://www.om.nl/onderwerpen/slachtofferzorg/slachtofferloket/contactgegevens/
Zij kunnen onder andere antwoord geven op de vragen:
 Is de dader inmiddels bekend?  
 Welke instantie heeft mijn zaak in behandeling?
 Kan ik een schadevergoeding claimen en hoe moet dit?  
 Wordt mijn zaak door de rechter behandeld en hoe gaat dit?