Het is onverstandig geweest om je pinpas uit te lenen en/of je bankrekening ter beschikking te stellen. Wat moet je onmiddellijk doen:
* Ga direct naar de bank en laat je bankrekening blokkeren. Geloof niet in de goede verhalen dat het wel goed komt, van diegene die je pinpas/bankrekening heeft. Dit heeft alleen tot doel dat het misbruik kan worden voortgezet. Vraag om een overzicht van de transacties die hebben plaatsgevonden.
* Ga aangifte doen bij het politiebureau. Neem alle informatie van degene, die je rekening heeft misbruikt, mee. Voor een afspraak kan je bellen met 0900-8844 en vragen naar het bureau in je woonplaats.
* Sta je bij ons op de site vermeld, neem dan contact op met één van de moderators.